Home » Blog » machine learning

machine learning

आता ChatGpt वापरून उत्पन्न कमवा . जाणून घ्या Step-by-Step!

earn money using ChatGpt

प्रस्तावना ChatGpt  चा वापर करून उत्पन्न मिळवणं हे खरंच शक्य आहे का ? आणि ह्याच उत्तर आहे हो ! मित्रांनो Artificial intelligence ने नोकऱ्यांवर गदा आणली हे गृहीत जरी खर खोटयाच्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकलं असलं तरी artificial intelligence ने नोकरी करण्याची पध्दत खात्रीलायक बंद लली आहे हे मात्र निश्चितच ! आधुनिक युगात वाटचाल करत असताना …

आता ChatGpt वापरून उत्पन्न कमवा . जाणून घ्या Step-by-Step! Read More »

Top 10 Ai tools जे तुम्ही रोजच्या जीवनात सहज वापरू शकतात.

Top 10 best Ai tools

प्रस्तवाना – Artificial intelligence हे तंत्रज्ञान आता एका नव्या युगाची सुरुवात आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर या तंत्रज्ञानाशी निगडित अनेक चांगल्या आणि वाईट गोष्टी आपल्या कानावर पडत आहे पण प्रत्येक नाण्याच्या दोन बाजू असतात त्याचप्रमाणे चांगली बाजू जर आपल्याला कळली तरच आपण वाईट बाजूपासून स्वतःला जागृत ठेवू शकतो. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाची उत्तम बाजू लक्षात घेऊन त्याचा …

Top 10 Ai tools जे तुम्ही रोजच्या जीवनात सहज वापरू शकतात. Read More »

Scroll to Top