Job interview साठी १० सर्वोत्तम ChatGpt prompts !

10 best chatgpt prompts for job interview

Job interview साठी 10 सर्वोत्तम ChatGpt prompts आपण खाली दिलेले आहेत पण त्याआधी आपण हे prompt ज्या टूल चा वापर करून मिळवतो त्यावर किती विश्वास ठेवावा आणि कसा वापर करावा हेही कळणे तितकेच गरजेचे आहे आणि म्हणून ChatGpt बद्दलची ठराविक माहिती खाली दिलेली आहेत आणि सोबतच 10 सर्वोत्तम prompts देखील.. ChatGPT हे OpenAI द्वारे विकसित …

Job interview साठी १० सर्वोत्तम ChatGpt prompts ! Read More »