Artificial Intelligence म्हणजे काय ? आणि AI चे प्रकार कोणते ? 

अनुक्रमणिका 1) Web Diagram of Topic 2) Ai म्हणजे काय ? 3) Aiचा इतिहास. 4) Ai चे प्रकार 5)Ai चे भविष्य 1] Web Diagram 2] Artificial intelligence म्हणजे काय ? सोप्या भाषेत सांगायचे झाल तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता किंवा Artificial intelligence म्हणजे मशिनद्वारे मानवी बुद्धिमत्ता प्रक्रियांची केली जाणारी नक्कल . AI ही पद्धत तंत्रज्ञान जगताला मिळालेली …

Artificial Intelligence म्हणजे काय ? आणि AI चे प्रकार कोणते ?  Read More »