Home » Blog » what is artificial intelligence?

what is artificial intelligence?

AI tools  म्हणजे काय ? ठरतंय संकटातील वरदान ! जाणून घ्या !!

what are the artificial intelligence tools ?

अनुक्रमणिका १) प्रस्तावना २) web Diagram of topic ३) Ai tools म्हणजे काय ? ४) Ai tools ची काही उदाहरणे.    १) Natural language processing    २) TensorFlow    ३)  Chatbot    ४)  Grammarly    ५)Keras    ६)Speech recognition    ७)Google Assistant    ८)Amazon Alexa    ९)Jasper   १०)Dalle .E 2 १) प्रस्तावना:- आधुनिकिकरणाच्या जगात …

AI tools  म्हणजे काय ? ठरतंय संकटातील वरदान ! जाणून घ्या !! Read More »

Artificial Intelligence म्हणजे काय ? आणि AI चे प्रकार कोणते ? 

अनुक्रमणिका 1) Web Diagram of Topic 2) Ai म्हणजे काय ? 3) Aiचा इतिहास. 4) Ai चे प्रकार 5)Ai चे भविष्य 1] Web Diagram 2] Artificial intelligence म्हणजे काय ? सोप्या भाषेत सांगायचे झाल तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता किंवा Artificial intelligence म्हणजे मशिनद्वारे मानवी बुद्धिमत्ता प्रक्रियांची केली जाणारी नक्कल . AI ही पद्धत तंत्रज्ञान जगताला मिळालेली …

Artificial Intelligence म्हणजे काय ? आणि AI चे प्रकार कोणते ?  Read More »

Scroll to Top